Дестинации

Основните дестинации, които се обслужват са:

Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Сърбия, Дания, Испания, Полша, Португалия, Румъния, Скандинавските страни, Словакия, Финландия Франция, Холандия, Чешка Република и Турция.

* Всяка седмица камиони в Гърция - групажи цели и частични.